Meslek Tercih

Okan,
İlklerin ve Farklılıkların Üniversitesi

Türk yüksek öğrenim hayatında hep ilklerin öncüsü olduk. Türkiye’de ilk kez başlattığımız “Girişimcilik Dersi” ile Muhtar Kent’ten Süreyya Ciliv’e iş dünyasının duayenlerini öğrencilerimizle buluşturuyoruz. İngilizce’nin yanında Çince, Rusça ve Arapça’yı ikinci dil olarak öğreterek Okan öğrencilerini kariyer hayatında avantajlı hale getiriyoruz. Üniversite-sanayi işbirliğinin inanıyor, Türkiye’nin ilk sürücüsüz aracı OKANOM gibi AR-GE’de fark yaratan projeler hayata geçiriyoruz. Yine Türkiye’de bir ilk olan “Kariyer ve Yaşam Programı” kapsamındaki “Happy Life” ile öğrencilerimizi mutlu ve sosyal bir hayata hazırlıyoruz. ISEP ve Erasmus gibi uluslararası eğitim işbirliklerimizin yanında saygın yabancı üniversiteler ile çift diploma anlaşmalarımızla küresel dünyanın kapılarını aralıyoruz.

Tertemiz doğası, fakültelere yürüme mesafesindeki yurt binaları, eşsiz altyapı özellikleriyle Türkiye’nin en modern ve güvenilir kampüsüne sahibiz. Konfüçyus Enstitüsü, Rus Kültür Merkezi ve Mevlana Akademisi ile farklı kültürleri aynı çatı altında bir araya getiriyoruz. Toplam öğrenci sayımızın yüzde 91’ine sunduğumuz farklı oranlardaki karşılıksız ve kesintisiz burslarla öğrencilerimizin hep yanındayız. Çünkü biz başarıyı destekliyoruz! İlklerin ve farklılıkların üniversitesinde yer almak istiyorsan sen de aramıza katıl!

İngilizce Hazırlık Programı sadece İngilizce Bölümlerde zorunlu olarak okutulur. Türkçe bölümlerde ise isteğe bağlı olarak okutulmaktadır. Ayrıca Üniversitemizde Çeviribilim Bölümü Almanca, Rusça, Çince ve Arapça Mütercim - Tercümanlık Programlarında bu dillerde hazırlık programları da yürütülmektedir.
 
Lisans programlarına kayıt yaptıran tüm öğrencilerimiz (Almanca, Rusça, Çince ve Arapça Mütercim-Tercümanlık öğrencileri hariç) İngilizce yeterlikleri bakımından akademik yıl başında yapılan Yabancı Dil Yeterlilik ve Düzey Belirleme Sınavına girerler. İngilizce önlisans programlarına kayıt yaptıran Meslek Yüksek Okulu öğrencileri de Yabancı Dil Yeterlilik ve Düzey Belirleme Sınavına girerler. Bu sınavdan 100 (yüz) üzerinden 80 (seksen) alan öğrenciler başarılı sayılır.
 
Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavında başarılı olamayan öğrenciler hazırlık programına alınırlar. Bu program sonunda başarılı olanlar, lisans programlarına devam ederler. Başarılı olamayanlar, izleyen eğitim öğretim yılı başında açılacak Yabancı Dil Yeterlik Sınavına katılabilirler. Bu sınavdan 100 (yüz) üzerinden 80 (seksen) alan öğrenciler başarılı sayılırlar. Programlarında kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim yapan bölüm öğrencilerinden Proficiency (Yeterlik) sınavında başarılı olamayanlar hazırlık programını tekrar ederler.
 
Yabancı dil hazırlık programındaki eğitim-öğretim süresi en az yirmi sekiz haftadır. Yabancı dil hazırlık programında en az %80 devam şartı aranır. Derslere devam şartını yerine getiremeyen öğrenciler yıl sonu sınavına alınmazlar.
 
Hazırlık programındaki sınıflar, A (başlangıç), B (orta) ve C (ileri) kur sisteminden oluşmaktadır. Bir yıllık hazırlık eğitimi, A kurundaki bir öğrenciyi Avrupa Dil Portfolyosu bağlamında “bağımsız kullanıcı” düzeyine eriştirmeyi hedeflemektedir.
 

İngilizce Hazırlık Sınıfıyla ilgili SSS için tıklayınız.

Zorunlu İngilizce Dersleriyle ilgili SSS için tıklayınız.

Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması hesabında yalnız kayıt olunan dersler esas alınır; alt yarıyıllardan alınamayan dersler dikkate alınmaz. Tekrarlanan dersler için o dersten alınan son başarı notu dikkate alınır. Genel not ortalaması en az 1.80 olan öğrenciler başarılı öğrenci olarak nitelendirilir.

Öğrencilerin aldıkları dersten başarısız olan veya not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrencilere yeni bir olanak tanımak, başarılı öğrencilere ise daha kısa sürede mezun olabilme olanağını sağlamak amacıyla her yıl yaz öğretimi programı açılmaktadır.

Yandal Sistemi, İstanbul Okan Üniversitesi öğrencisinin öğrenim gördüğü lisans programının yanında, başka bir bölümden ders ve sertifika almasıdır. Yan dal programı 18 krediden oluşmaktadır. Öğrencinin bu programa başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar kendi lisans programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması ve başvuru sırasında genel not ortalamasının 2.50 olması gerekir. Çift Anadal Programı ise, İstanbul Okan Üniversitesi öğrencisinin öğrenim gördüğü lisans programının yanında ilgi duyduğu farklı bir bölümden ikinci bir diploma almasıdır.

Çift Anadal programı en az 36 krediden oluşmaktadır. Öğrencinin bu programa başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar kendi lisans programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvuru sırasında genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve anadal lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20 içinde bulunması gerekir.

İstanbul Okan Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilerin, ikinci sınıftan sonra ikinci bir yabancı dil öğrenmesi amaçlanmış ve zorunlu ikinci yabancı dil dersleri konmuştur. Öğrenciler, Rusça, Çince, Almanca ve Arapça dillerinden birini seçerek, bu dilin gerek günlük hayatta gerekse iş dünyasında kullanımı üzerine eğitim alabilme şansına sahip olmaktadır. Böylece, bölümlerinden mezun olan öğrencilerin mesleki performanslarını, dil açısından da geliştirmeleri hedeflenmişti.